Výuka Kung Fu

Nábor:

Nábor nových studentů probíhá téměř po celý školní rok a to od září až do konce března. Nejlépe je se cvičením začít v září nebo v říjnu, případně v lednu či v únoru.

Cvičební lekce jsou 1,5 hodinové  2 x týdně. Cvičení je vhodné pro muže i ženy, děti mohou navštěvovat naši školu po dosažení 12 let věku.

Ceník:

cena za 3 měsíce:

dospělí 3000 Kč, děti od 12 let 2400 Kč

              

Kde a kdy cvičíme:

Dukelská 9, Brno - Husovice
sokolovna 1. patro
10 min. z centra tramvají č. 4 

Cvičení probíhá během školního roku září-červen

v úterý 19.30 - 21.00 hod.

ve čtvrtek 19.30 - 21.00 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mobil: +420 602 570 132

Důležité informace pro zájemce o cvičení:

 1. V případě zájmu o zahájení cvičení Kung Fu doporučujeme navštívit naši školu osobně a zúčastnit se vstupního tréninku. Potřebujete pouze lehkou obuv do tělocvičny tričko a cvičební kalhoty.
 2. Cvičení dětí, věk - dle individuálních schopností přijímáme děti od 12 let. Dle dohody je možno délku tréninku dětí zkrátit, i vzhledem k pozdější večerní době cvičení. Horní věková hranice cvičení Kung Fu je omezena pouze vlastní schopností cvičence. 
 3. Cvičení vyžaduje úsilí, trpělivost a pravidelný trénink. Odměnou Vám bude získání vynikající fyzické kondice, dynamické síly, uvolněnosti, flexibility a postupný rozvoj sebeobranných schopností.
 4. Běžnou součástí výuky jsou různé tradiční i moderní tréninkové pomůcky jako boxovací pytle, lapy apod.

 

petr kreml vyuka kung fu
Vedoucí školy
Petr Kreml

 

Co cvičíme:

Naše kung fu škola je specializovaná na severočínské bojové umění kudlanku nábožnou sedmi hvězd – qi xing tang lang rodiny Yu, Yantai, provincie Shandong, Čína

Systém výuky - volný boj v systému tang lang

Volný boj v systému tang lang, nebo-li boxu kudlanky, se stal díky kombinaci s hlavními technikami a principy severočínských bojových stylů, velmi všestranným systémem. Toto umění, i když je často označováno jako imitační styl (xiangxing), se spíše koncentruje na bojový duch kudlanky, než na napodobování pohybů hmyzu. Skutečně funkční a bojové tzv. zvířecí styly kung fu používají výhradně jen pohyby , které jsou přirozené pro člověka,dané zvíře je pouze symbolem bojového ducha. Systém tang lang používá celý arsenál úderů, kopů, chytů a hodů , úderů na vitální body, rovněž tak z části i technik boje na zemi. Všechny údery a hody jsou prováděny v rychlých kombinacích a návaznostech, často z nízkých, pevných a stabilních postojů. Práce nohou zahrnuje velmi rychlé a často se měnící kroky, umožňující jak bleskový a úspěšný útok, tak variabilní, stále unikající a těžko zachytitelnou obranu.

Před zahájením tréninku volného boje, se začátečník učí základním cvičením systému, jímž jsou cvičení zhan zhuang a ji ben gong. Pravidelným cvičením základů ( v kung fu to znamená denním praktikováním!!) dochází postupně k růstu flexibility kloubů, šlach a svalů, což vede ke zvýšení rychlosti a plynulosti prováděných technik. Zvýšení flexibility našeho těla snižuje také možnost zranění při tréninku.

Jedním z nejdůležitějších a stále relativně málo známým základním cvičením je statické stání v postojích, tzn. zhan zhuang. Statická stání jsou ojedinělým a typickým cvičením pro čínská bojová umění. Zaujmutím nehybné pozice a výdrží v těchto pozicích vede po určité době denního !! cvičení k výraznému zvýšení koordinace svalového a nervového systému a zvýšení fyzické síly. Při cvičení stání v postojích je tělo vzpřímené a uvolněné. Cvičení vedou k rovnováze prvků yin a yang, zlepšují krevní oběh, což v důsledku zlepšuje cirkulaci energie v těle a tím mají i výrazný zdravotní efekt . Zlepšením oběhu energie qi má cvičení blahodárný vliv na zlepšení funkce vnitřních orgánů.

Druhým důležitým základním cvičením je ji ben gong. Dle metod tradičního tréninku se říká, že techniky boje stylu kudlanky mohou být získány pouze usilovným tréninkem cvičení ji ben gong. Jedná se o sérii jednoduchých cvičení zahrnujících zejména dynamické kopy, kombinace kopů, úderů a bloků, které pravidelným intenzivním procvičováním zvyšují dynamiku těla, flexibilitu, koordinaci, rychlost a sílu technik.

Při pravidelném a intenzivním tréninku student mimo cvičení forem přechází již po několika měsících k základům tréninku volného boje. Boj, sebeobrana, zápas, to je volný boj, není to cvičení forem, aplikací, otužování těla a posilování. To jsou jen doplňky, které by měly vést ke zlepšení vašich bojových schopností. Střípky ze zrcadla, které po složení dají celek a ten je volný boj. Pokud necvičíte některou z forem volného boje, i když cvičíte intenzivně a kvalitně vše ostatní, vaše bojové schopnosti jsou stále téměř na nule. Viděli jste dobrého plavce, který nikdy neviděl vodu nebo dobrého fotbalistu, který kličkuje pouze mezi nehybnými kužely a střílí na prázdnou bránu? Jistě, když to bude 10 let dělat, jeho daná dovednost bude skvělá a umělecký dojem také, ale neuplatní se ani v okresním přeboru, protože rychlého a agresivního obránce už neobejde jako kužel. A hlavně vše musí dělat v pohybu, v rychlosti, pod tlakem protivníka a pokaždé jinak, to ho naučí pouze a pouze vlastní hra, zápas, praxe.

Dovednost volného boje to je především správná práce nohou a kontrola vzdálenosti od protivníka.
Základním bojovým krokem stylu kudlanky sedmi hvězd je jin bu s vykročením přední nohy a přitažením zadní nohy nejčastěji do postoje yu huan bu. Tento postoj je základním kamenem a klíčem postojů stylu kudlanky. Je nízký a silný a používá se k provádění finálních úderů i hodů. Dalšími důležitými postoji stylu jsou postoj zaháknutí gou bu a postoj sedmi hvězd qi xing bu.Většina váhy těla spočívá na zadní noze, přičemž přední noha útočí nebo hákuje nohu protivníka. Pata přední nohy je pevně na zemi a prsty jsou otočeny nahoru a dovnitř. U postoje sedmi hvězd je pak koleno přední nohy mírně pokrčeno. Přední noha u postoje gou bu pak slouží jako podpora mnoha hodů a technik, působících proti stabilitě protivníka.

Trénink volného boje je výsledkem zkušeností mnoha generací mistrů stylu kudlanky. Tréninkové metody samozřejmě vyžadují cvičení s partnerem a to postupně následujícím způsobem:

 1. fáze tréninku procvičuje obranu proti jakémukoliv útoku
 2. fáze tréninku procvičuje, při vlastní obraně, schopnost rozlišení slabých míst protivníka
 3. fáze tréninku procvičuje využít otevřená místa protivníka k protiútoku
 4. fáze předpokládá všechny dokonale zvládnuté techniky využívat ve volném boji
 5. fáze je schopnost dominovat nad protivníkem v jakékoliv technice

Důležitou věcí pro trénink i vlastní volný boj je důraz na zvládnutí a procvičování menšího počtu technik. Kvalita na úkor kvantity, tak jak říká jedno staré přísloví: Není potřeba se obávat, pokud protivník zná tisíc technik, ale strach je na místě pokud zná jen jednu, ale dokonale.

Každý bojový systém používá své speciální metody v opravdové konfrontaci. V případě střetu má cvičenec stylu kudlanky v zásobě celý arsenál úderových a kopacích technik, společně s řadou hodů, porazů, podmetů, bloků a chycení, možnosti navazujícího útoku i obrany jsou nekonečné.Údery mohou být vedeny s velmi krátké i dlouhé vzdálenosti, často jsou používány lokty a kolena, vše v navazujících sériích.

Systém tang lang men – box kudlanky, zdůrazňuje důležitost volného boje sanda jako hlavního prvku v tréninkové jednotce. Tang lang sanda zahrnuje všechny oblasti boje, od základní úrovně (chuji sanda) s údery dlaní, nízkými kopy a výběrem hodů a porazů. Na středně pokročilé úrovni (zhongji sanda), na kterou je možno přejít již po několika měsíčním tréninku se využívá plně kontaktní boj s využitím technik celého těla (pěsti, lokty, kolena, chodidla, hlava apod.) mimo útoků na citlivá místa.(genitálie, oči, krk apod.) Tento způsob tréninku je nutno intenzivně praktikovat minimálně 2 roky. Na pokročilé úrovni (gaoji sanda) jsou již praktikovány techniky neomezeně včetně citlivých bodů.

Úroveň (zhongji sanda) je nejobtížnější a nejvíce nebezpečná část tréninkového procesu. Po zvládnutí druhé úrovně je již poměrně jednoduché přejít k úrovni třetí. Ve druhé úrovni se student naučí jak přirozeně reagovat na jakýkoliv typ útoku.
Ve zkratce také můžeme říci, že když k boji používáme techniky kudlanky, nejdříve používáme techniky na dlouhou vzdálenost s tím, že se pokoušíme připravit vhodnou pozici pro zachycení soupeře (klinč) s navazující technikou hodu a porazu a finálním úderem. Techniky kudlanky můžeme rozdělit do pěti skupin, první dvě skupiny jsou techniky hodů a porazů (shuai fa), následují ruční techniky (shou fa), techniky nohou (tui fa) a techniky kroků (bu fa).

Dalším důležitým bodem, který je rozhodujícím faktorem ve volném boji a ukazuje vaši úroveň gong fu, je provádění technik propojením, silou a energií celého těla, tzv. shen fa. Správný pohyb trupu harmonizuje s pohybem pasu. Pas tvoří hlavní střed pohybu.Správný pohyb pasu je absolutně zásadní. Pas je uvolněný a poklesnutý. Současně musí být silný, což se dosáhne jen velmi tvrdým a intenzivním tréninkem. Poklesnutí pasu je také prospěšné pro tok energie do dan tien a pro celkovou stabilitu postojů. Navíc pas musí být držen vzpřímeně, což ale neznamená nepřiměřeně ztuhle. Při útoku pas by měl následovat pohyb s tím, že se ohýbá dopředu i do stran, ale stále drží správnou pozici vůči těžišti – centru gravitace. Pro nácvik shen fa je součástí výuky řada jednoduchých partnerských cvičení .

K základním cvičením stylu patří také tzv. osm opření - ba kao, otužovací plno kontaktní cvičení celého těla , které současně učí odrazit útočníka při blízkém kontaktu jakoukoliv částí těla s využitím shen fa. Jedná se o velmi důležité cvičení před nácvikem kontaktního volného boje.

Správný postoj je také správný duch. Bojový duch je síla. Bez silného ducha není odvaha ani síla k boji.
Během tréninku bychom měli na soupeře myslet jako při boji na život a na smrt

刀 劍相交全不畏,四方敵圍皆不懼
DAO JIAN XIANG JIAO, QUAN BU WEI, SI FANG DI WEI, JIE BU JU.
Když se meč a šavle zkříží, není čeho se bát. S nepřáteli na všech stranách, není tady nic, z čeho mít strach.
Pouze když v sobě najdeme a udržíme bojový duch, můžeme získat odvahu a sílu k poražení protivníka.

Formy ruční

 1. CHA CHUI   (zasadit úder)
 2. FAN CHE   (rotující vozík)
 3. SHI BA SUO    (18 tkalcovských člunků)
 4. CUO GANG   (překonat sílu)
 5. BENG BU   (drtící krok)
 6. BAI YUAN TOU TAO   (bílá opice krade broskev)
 7. BAI YUAN CHU DONG   (bílá opice vychází z jeskyně)
 8. BAI YUAN XIAN TAO   ( bílá opice nabízí broskev)
 9. LAN JIE   (bránit a seknout)
 10. ROU LING   (měkkost ducha)
 11. SHUANG CHA HUA   (dvojité zasazení květem)
 12. MEI HUA LU   (cesta švestkového květu)
 13. GUI DING TAO LU – WU SHI LIU TAO LU   (forma 56 pohybů)
 14. -19. LIU LU ZHAI YAO TAO LU   (šest výběrových esenciálních forem)
 •  YI LU ZHAI YAO
 •  ER LU ZHAI YAO
 •  SAN LU ZHAI YAO
 •  SI LU ZHAI YAO
 •  WU LU ZHAI YAO
 •  LIU LU ZHAI YAO

Formy sparingové 

 1. TIAO HUA SAN   (sbírání květin) 
 2. ZHAI KUI   (uchvátit helmu)

Formy se zbraněmi

 1. YAN QING DAO   (šavle  mistra Yan Qing)
 2. MEI HUA JIANG   (kopí švestkového květu)
 3. QI XING JIAN   (meč sedmi hvězd)
 4. BA XIAN JIAN   (meč osmi nesmrtelných)
 5. LIU HE GUN   (tyč šesti harmonií)
 6. SHUANG DAO DUI SHUANG TOE SHE   (dvě šavle proti kopí s dvěma hroty)
 7. SHUANG SHOU DAI   (PU DAO -  ) (obojručná malá halapartna)
 8. CHUN QIU DA DAO   (GUAN DAO -  ) (velká halapartna podzimu a jara)

(využito stránek tanglangmen.com)

Copyright © 2015 Tang lang Kung Fu Brno. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign by Designit - Webdesign Brno